Læs vores betingelser her
Betingelser for fast gaveaftale (gentagende donation) og medlemskab via MobilePay

Når du støtter Jysk børneforsorg/Fredehjem med en fast gavedonation, giver du lov til at Jysk børneforsorg/Fredehjem trækker det valgte beløb én gang om året på samme dato, som den første donation er foretaget. Betalingen trækkes automatisk via MobilePay.

Når du støtter Jysk børneforsorg/Fredehjem med et medlemskab, giver du lov til at Jysk børneforsorg/Fredehjem trækker medlemskontingentet på 150, 00 kr. én gang om året. Beløbet trækkes d. 1. januar via MobilePay.

Pris

Der er ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale ud over donationen. Ligeledes er der ikke udgifter forbundet med oprettelsen af et medlemskab ud over den årlige kontingentbetaling.

Kvittering

Du modtager en kvittering på skærmen, når donationen/kontingentbetalingen er gennemført, og vil efterfølgende modtage en e-mail ved hver donation/kontingentbetaling.

Køb og ansvar

Hvis du vælger, at det donerede beløb er knyttet til en specifik indsamling, vil hver efterfølgende donation gå til den samme indsamling. Hvis du har oplyst dit CPR-nummer til Jysk børneforsorg/Fredehjem med henblik på skattefradrag efter gældende regler, sørger Jysk børneforsorg/Fredehjem for indberetning til SKAT. Derudover er der ingen modydelse fra Jysk børneforsorg/Fredehjem, ligesom gavegiver/medlem ingen forpligtelser har på baggrund af donationen/medlemskabet.

Registrering

Jysk børneforsorg/Fredehjem registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen/medlemskabet. Oplysningerne videregives ikke, men Jysk børneforsorg/Fredehjem gemmer oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet. Dine betalingsoplysninger håndteres i henhold til din aftale med MobilePay, som modtager dit kundenummer, et unikt betalings-id og det beløb, der skal betales fra Jysk børneforsorg/Fredehjem ved betaling, hvorefter vi modtager besked fra MobilePay, om beløbet er betalt.

Jysk børneforsorg/Fredehjem bruger logfiler på donations- og medlemssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale/medlemskab giver du Jysk børneforsorg/Fredehjem lov til at kontakte dig på e-mail eller telefon med henblik på at forny abonnementet, hvis betalingen afvises, eller betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort tilknyttet MobilePay, og du skifter/fornyer kortet stoppes det løbende træk. Derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikationen i MobilePay, med det nye korts data.

Ophør

Hvis du ønsker at stoppe en fast gaveaftale/eller medlemskab, skal du kontakte Jysk børneforsorg/Fredehjem på e-mail eller telefon.

Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, i forbindelse med din donation eller som medlem, registerets og behandles fortroligt af Jysk børneforsorg/Fredehjem. Personoplysningerne bruges i forbindelse med gennemførsel af din donation eller medlemskab. Vi bruger dine kontaktoplysninger e-mail, telefon og adresse, til at kontakte dig i forbindelse med din donation eller dit medlemskab.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation på en fast gaveaftale, eller medlemskab med MobilePay.

Ændring af vilkår

Jysk børneforsorg/Fredehjem har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår. Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er dit ansvar at holde dine kontaktoplysninger (herunder e-mail og telefonnummer) opdatereret, så kommunikation fra Jysk børneforsorg/Fredehjem kan modtages.

Reklamation

Klager over fejl/problemer ved donation/medlemskab kan rettes til:

Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N.

Tlf.: 8616 7699 Email: mail@jyskborneforsorg.dk

Cvr-nr. 29078718